PhramDr. Katarína Rendeková PhD.

 

Cesta Vzdelania

Moje meno je Katarína Rendeková a takmer pred dvadsiatimi rokmi som vyštudovala Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Po ukončení štúdia som pracovala istý čas v lekárni, no neustále mi tam chýbal komplexnejší pohľad na ochorenie, pacienta a terapiu ako celku. Vrátila som sa teda späť na fakultu a urobila si doktorát v oblasti výskumu liečivých rastlín, lebo som hľadala odpovede na moje večné otázky „prečo a ako“.

To však bol len začiatok na dlhej ceste k hľadaniu alternatív a možných riešení ku konvenčnej a zaužívanej terapii. V súčasnosti pôsobím na Katedre farmakognózie a botaniky ako odborná asistentka, kde si prehlbujem vedomosti na poli liečivých rastlín z pohľadu vedeckého a zároveň sa venujem Tradičnej Čínskej Medicíne z pohľadu terapeutického.    

Viac o tradičnej čínskej medicíne            

Každého samozrejme napadne otázka je či to vôbec možné spojiť? Odpoveď je absolútne jednoznačná „áno dá sa to “. V rámci náročného štúdia na TCM Inštitúte v Prahe pod vedením MUDr. Jozefa Luckého, som sa naučila spoznávať a miešať individuálne bylinné zmesi presne podľa potrieb pacienta na základe dôkladnej, vysoko špecifickej diagnostiky ochorenia a stavu človeka.

Preto môže pacient na tú istú západnú diagnózu dostať úplne inú tradičnú zmes, lebo v čínskej medicíne posudzujeme človeka ako celok zložený z tela, duše a emócií. Súčasťou štúdia je tiež manipulácia s akupunktúrnou ihlou, čínska dietetika, náuka cvičenia Qi Gong, a v neposlednom rade aplikácia a správne používanie tuina masáží, bankovania alebo práce s moxou. 

Toto všetko sú nástroje čínskej medicíny, ktoré pomáhajú v liečbe pacienta ako celku. V rámci svojej terapeutickej praxe sa snažím prepájať získané vedomosti z oblasti čínskej medicíny so skúsenosťami a poznatkami v oblasti moderných trendov vo výskume liečivých rastlín.

Zohľadňujem možné nežiadúce účinky respektíve interakcie bylín navzájom alebo s liekmi, ktoré má pacient predpísané. Práve v tomto vidím veľký prínos pre človeka, lebo ide o zdravie … a to stojí nad všetkým. 

Moja prax terapeutky TČM – tradičnej čínskej medicíny

  • Bylinná liečba (odvary, tablety…)

  • Ovplyvnenie akupunktúrnych bodov (tlakom, svetlom, olejmi, esenciami…)

  • Bankovanie

  • Guasha

  • Dietetika 

  • Aromaterapia

  • Bachova terapia

Niečo navyše

Do svojej praxe pridávam aj prvky Aromaterapie. Pracujem so 100% čistými esenciálnymi olejmi Doterra. Využívam ju práve tam, kde potrebujem posilniť účinok TCM postupov a tiež tam, kde vnímam rozdiely medzi čínskym a európskym prístupom k liečbe.

Esenciálne oleje (silice) používam jednak na ošetrenie akupunktúrnych bodov, ale aj v samostatnej terapii, podľa nárokov a nastavenia človeka. V súčasnej dobe mnohí z nás hľadajú nové inšpirácie, motivácie, ako aj hlbšie porozumenie vlastným vnútorným procesom.

Na to je pomoc zo sveta TCM, vôní a Bachovej terapie priam stvorená. Áno, často pridávam tiež Bachove esencie. Tie pracujú s ľudskými emóciami na základe podobnosti s našimi vlastnosťami a potrebami. Spôsobov ako pomôcť telu a duši je mnoho, stačí nájsť ten vhodný pre každého z nás, pretože to čo vyhovuje jednému nemusí druhému a naopak. Všetci máme možnosť voľby vo vlastných rukách…toto sú len nástroje.