Bc. Michal Chlebiš

 

Špecializácia

Fyzioterapeut, Záchranár, Inštruktor lezenia

Skúsenosti

9 rokov praxe fyzioterapie / 16 rokov lezenia

O mne

Na cestu fyzioterapie ma priviedlo štúdium urgentnej zdravotnej starostlivosti. Po 2 rokoch nadstavbového štúdia a 3 rokoch bakalárskeho štúdia záchranára, som postupne pochopil, že mojím miestom a povolaním bude fyzioterapia. Dlhé roky lezenia a pohyb v záchranárskom prostredí, nielen mesta, ale aj hôr, som sa rozhodol spojiť v odbore fyzioterapie.

Ako? Láska k pohybu a liečeniu ľudí prostredníctvom fyzioterapie ma úplne pohltila a vedel som, že som na správnom mieste. Rád pomáham ľuďom a privádzam ich opäť viac k pohybu a športu.

Lezenie ako pohybový a liečebný doplnok pri terapii má svoje miesto, preto sa už dlhšie snažím aplikovať tento človeku prirodzený pohyb do terapií.

Pracujem aj ako lezecký inštruktor na lezeckej stene, kde vediem skupiny a mám teda jedinečnú možnosť približovať a aplikovať tento pohyb v rámci pohybovej fyzioterapie nielen u detí ale aj dospelých. Vo fyzioterapii používam viacero terapeutických prístupov, ktoré navzájom prepájam a stále sa snažím rozvýjať a vzdelávať.

Vzdelanie a Kurzy

 • Koordinácia a analýza pohybu vo vysokej intenzite podĺa Fransa Boscha
 • Koordinačně-zátěžová kinzioterapia A
 • Instrument Assisted Fascia Therappy – FAZER
 • Spiraldynamik 1,2,3,4
 • Diagnostika a terapie kolenného kĺbu 1,2
 • Diagnostika a terapie hlezenního kloubu a chodidla
 • Fascial Fitness course
 • Homeskenar I.stupeň
 • Fascial Distortion Model 1,2,3,BC
 • Triggerpoints
 • Skolióza – léčba metodou spirální stabilizace páteře
 • Koncept posturálnej terapie segmentálnej instability podľa Dr. Eugena
 • Raševa s využitím neuroortopedickej pomôcky POSTUROMED a PROPRIOMED
 • Terapeutické využitie Kinesiotejpu
 • Vodná záchranná služba – plavec záchranár
 • Inštruktor lanových centier pre sebaistenie
 • Inštruktor lezenia na umelých lezeckých stenách
 • Inštruktor 1.kvalifikačného stupňa so špecializáciou horolezectvoZAMERANIE

Zameriavam sa hlavne na:

– ovplyvnenie bolesti prostredníctvom fascií a konceptom spiraldynamiky

– neuromuskulárnu aktiváciu svalov

– návrat k pohybu a športu po operačných stavoch

– svalové dysbalancie (nerovnováhu)

– preventívnu fyzioterapiu pri rôznych športoch

Diagnózy pri ktorých pomáha táto liečba

– akútne a chronické bolestivé stavy

–  stavy po kĺbnych operáciách

– liečba po zlomeninách

Cieľová skupina:

– dospelí, deti školského veku, športovci

Kedy je vhodné absolvovať terapiu?

Ako sa hovorí: Včera bolo neskoro..Ja však hovorím, radšej neskoro ako nikdy:) a preto budem rád, keď ma navštívite kedykoľvek, aj keď si

myslíte, že už je neskoro.

Záujmy

lezenie, turistika, bicykel, práca s drevom…jednoducho pohyb a hlavne vonku za akéhokoľvek počacia:)