Terapia Tradičnou čínskou medicínou - TČM

Čínska Cesta v starostlivosti o zdravie

         Praktickým zmyslom medicíny akéhokoľvek druhu je úľava od utrpenia. Ľudská povaha je zložitá a tiež sú zložité aj ochorenia a neduhy, ktoré tieto utrpenia spôsobujú. Základom pochopenia spomínaných náležitostí je filozofia, ktorá uľahčuje porozumenie životu, ale predovšetkým spôsobu vzniku ľudského utrpenia a možnostiam jeho odstránenia. Tradičná Čínska medicína – TCM, je preslávená tým, že je založená na celostnom prístupe k jedincovi ako celku. 

Subjektívne pocity, ako napríklad pacientova ne/chuť do života, nemajú v modernej západnej medicíne príliš mnoho miesta (časová tieseň). Naopak v čínskej medicíne, je úlohe mysle a vedomia prikladaný veľký význam. Od samého začiatku sa prehlasuje, že existuje vedomie, ktoré je spojené s telom. Implicitne sa predpokladá, že vedomie ovplyvňuje telo a naopak.

Základom terapie prostredníctvom TCM je stanovenie obrazu ochorenia. To si vyžaduje dostatočne dlhý čas na získanie potrebných informácií, využitím všetkých dostupných vyšetrovacích metód.  Až potom nasleduje presné naplánovanie použitia nástrojov na liečbu pacientovho ochorenia. 

Podľa závažnosti príznakov sa volí zvyčajne kombinácia dvoch alebo viacerých metód. Najčastejšie ide o stimuláciu akupunktúrnych bodov, byliny (odvary, tablety), dietetiku, zdravotné cvičenie Qi Gong alebo sa zváži použitie prídavných techník ako sú moxa (nahrievanie akupunktúrnych bodov) alebo bankovanie (masáž bankami).

Pri akých západných diagnózach je možné použiť východný koncept liečenia?

TCM – tradičná čínska medicína ponúka riešenia na chronické aj akútne zdravotné problémy:

 • bolesti pohybového aparátu
 • únava, stres a nespavosť
 • psychické problémy
 • gynekologické problémy (silná, slabá, nepravidelná, bolestivá menštruácia, PMS, špinenie medzi cyklami, myómy, cysty, gynekologické výtoky)
 • endometrióza
 • hormonálne problémy
 • menopauza (návaly, výkyvy nálad)
 • neplodnosť (ženská aj mužská)
 • urologické problémy (problémy pri močení, pokles panvového dna, únik moču)
 • tráviace problémy
 • vysoký krvný tlak
 • poruchy imunity
 • alergie, astma a dýchacie problémy
 • kožné problémy (ekzém)
 • bolesti hlavy, migrény
 • nadváha
 • chrípka a prechladnutie…

Pre koho je terapia určená?

Liečba pomocou TCM je vhodná pre každého, kto chce svoje problémy riešiť prírodnou cestou. Bez rozdielu pohlavia, rovnako pre ženy tak aj mužov a deti. Veku a pohlaviu sa následne prispôsobí sila, dávka a zloženie bylinných odvarov. Výrazné obmedzenia v terapii platia pre tehotné a dojčiace ženy.

Terapia tradičnou Čínskou medicínou – TČM (Katka Rendeková)

   TČM komplexná vstupná diagnostika 90-120min       90Eur

   (anamnéza, dotazník, jednostranná diagnostická akupresúra, lampa, silice, plán terapie, odporúčania)

   TČM diagnostika bez akupresúry do 90min     70Eur

   (anamnéza, dotazník, lampa, silice, plán terapie, odporúčania)  

   TČM Zostavenie dietetického plánu na základe absolvovanej diagnostiky     20Eur

   TČM akupresúra do 45min  35Eur

   TČM lampa (dodatok k terapii)   5Eur

   TČM Silice/Esencie (dodatok k terapii)  5Eur

   TČM laser (dodatok k terapii)   10Eur

   TČM Bachove kvapky   10Eur

   TČM Bankovanie(dodatok k terapii)    10Eur

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). 

   Pri nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných

   podmienkach spoločnosti.

Spýtajte sa Vašu otázku