Všeobecná Fyzioterapia

Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového aparátu.

Všeobecná fyzioterapia

Zameriavame sa hlavne na:

– ovplyvnenie bolesti prostredníctvom fascií a konceptom spiraldynamiky

– neuromuskulárnu aktiváciu svalov

– návrat k pohybu a športu po operačných stavoch

– svalové dysbalancie (nerovnováhu)

– preventívnu fyzioterapiu pri rôznych športoch

Diagnózy pri ktorých pomáha táto liečba

– akútne a chronické bolestivé stavy

–  stavy po kĺbnych operáciách

– liečba po zlomeninách

 

Cieľová skupina:

– dospelí, deti školského veku, športovci

 

 

Kedy je vhodné absolvovať terapiu?

Ako sa hovorí: Včera bolo neskoro..Ja však hovorím, radšej neskoro ako nikdy:) a preto budem rád, keď ma navštívite kedykoľvek, aj keď si

myslíte, že už je neskoro.

 

Všeobecná fyzioterapia (Michal Chlebiš)

  Vstupné vyšetrenie  50 minút 60 Eur   

  Fyzioterapia s Michalom Chlebišom   50 minút  50 Eur   

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). 

   PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných       

   podmienkach spoločnosti.

   Ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

Spýtajte sa Vašu otázku