Fyzioterapia

PRVÁ návšteva v Intimfyzio sa začína komplexnou vstupnou diagnostikou a nadstavením plánu liečby. 

 

MSc. Katarína Hanuliaková – Vstupná diagnostika a terapia  120 Eur 

Mgr. Miroslava Patschová – Vstupná diagnostika a terapia 80 Eur

Bc. Adriana Hlôšková – Vstupná diagnostika a terapia 80 Eur

 

Prvá návšteva obsahuje vstupné vyšetrenie pohybového aparátu, prvotné ošetrenie tela, vysvetlenie zdravotného stavu a terapeutického postupu, inštruktáž na domácu terapiu. Následne pracujete doma podľa inštrukcii a chodíte na kontrolné terapie. Frekvencia návštev sa stanovuje individuálne podľa Vášho zdravotného stavu.

Pri urogynekologických problémoch vyšetrujeme per vaginam alebo per rectum. 

 

 

 STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). Pri nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti 

Fyzioterapia 

Preventívna kontrola ženy po šestonedelí  

Preventívna kontrola po šestonedelí obsahuje vyšetrenie pohybového aparátu, kontrolu brušnej steny a diastázy, vyšetrenie per vaginam, ošetrenie panvového dna a pôrodných poranení, vysvetlenie zdravotného stavu a terapeutického postupu, inštruktáž na domácu terapiu. Následne pracujete doma podľa inštrukcii a v prípade potreby dochádzate na ďalšie terapie. 

Preventívnu kontrolu je vhodné absolvovať do troch mesiacov od pôrodu.

 

 MSc. Katarína Hanuliaková  80 Eur 

 Mgr. Miroslava Patschová  80 Eur

 Bc. Adriana Hlôšková 80 Eur

 

 STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). Pri nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

Fyzioterapia 

 

 Kontrolná terapia a fyzioterapia na základe absolvovanej vstupnej diagnostiky.

 

 MSc. Katarína Hanuliaková  80 Eur 

 Mgr. Miroslava Patschová  70 Eur

 Bc. Adriana Hlôšková 60 Eur

 

 STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). Pri nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

 Psychoterapia  (Mgr. Karolína Kurnická)

 

  Vstupný rozhovor  (anamnéza, plán a cieľ terapie)   60 – 90  minút  70 Eur   

  Psychoterapia   90 – 120  minút  100 Eur   

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). 

   PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných       

   podmienkach spoločnosti.

   Ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti

Masáže (Tomáš Polách)

 Masáž podľa vlastného výberu resp. odporučenia  50 minút    50 Eur  

 

    STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). PrI nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

   

Stretnutie s dulou (Evka Staroň)

  Príprava na pôrod/ dojčenie/šestonedelie do 90 minút   60 Eur

  Rebozo techniky /zavinovanie panvy a bruška do 90 minút   80 Eur

  Laktačné poradenstvo u klientky doma /pre objednanie tejto služby nám prosím pošlite mail na info@intimfyzio.sk a my sa Vám ozveme/

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.