Fyzioterapia  (Katka Hanuliaková)

Vstupná diagnostika a terapia  120 Eur 

(Obsahuje vstupné vyšetrenie pohybového aparátu, prvotné ošetrenie tela, vysvetlenie zdravotného stavu a terapeutického postupu, inštruktáž na domácu terapiu. Následne pracujete doma podľa inštrukcii a chodíte na kontrolné terapie približne 1krát za 3-6 týždňov.)

Kontrolná terapia, ošetrenie tela a úprava domácej terapie   80 Eur


Preventívna kontrola ženy po šestonedelí       80 Eur

 

 STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). Pri nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti 

Fyzioterapia  (Mirka Patschová)

Vstupná diagnostika a terapia 60min. 80 Eur 

(Obsahuje vstupné vyšetrenie pohybového aparátu, prvotné ošetrenie tela, vysvetlenie zdravotného stavu a terapeutického postupu, inštruktáž na domácu terapiu. Následne pracujete doma podľa inštrukcii a chodíte na kontrolné terapie približne 1krát za 3-6 týždňov.)

Fyzioterapia 60 min.  70 Eur STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). Pri nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

 Psychoterapia  (Mgr. Karolína Kurnická)

 

  Vstupný rozhovor  (anamnéza, plán a cieľ terapie)   60 – 90  minút  70 Eur   

  Psychoterapia   90 – 120  minút  100 Eur   

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). 

   PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných       

   podmienkach spoločnosti.

   Ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti

Terapia tradičnou Čínskou medicínou – TČM (Katka Rendeková)

   TČM komplexná vstupná diagnostika 120 minút       100 Eur

   TČM terapia  60 minút     50 Eur

    

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na     info@intimfyzio.sk). Pri nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.terapia

Masáže (Tomáš Polách)

 Masáž podľa vlastného výberu resp. odporučenia  50 minút    50 Eur  

 

    STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). PrI nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

   

Stretnutie s dulou (Evka Staroň)

  Príprava na pôrod/ dojčenie/šestonedelie do 90 minút   60 Eur

  Rebozo techniky /zavinovanie panvy a bruška do 90 minút   80 Eur

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na   info@intimfyzio.sk). PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.