Fyzioterapia v urogynekológii a pôrodníctve (Katka Hanuliaková)  

   Komplexná diagnostika MAXI 120 Eur

   (obsahuje vyšetrenie pohybového aparátu, prvotné ošetrenie, vysvetlenie zdravotného stavu a terapeutického postupu, inštruktáž na domácu terapiu)

   Vstupná diagnostika MINI   80 Eur

   (obsahuje vyšetrenie pohybového aparátu, vysvetlenie zdravotného stavu, stanovenie plánu terapie)

   Kontrolné fyzio-ošetrenie tela a úprava domácej terapie   80 Eur

   Príprava panvového dna a tela pred pôrodom (38.-41.tt)    80 Eur

   Preventívna kontrola ženy po šestonedelí       80 Eur

   Fyzioterapia v urológí a pôrodníctve 50min.    60 Eur

   Individuálna príprava ženy na pôrod a šestonedelie   200 Eur   

   (ideálne v 32.-34.tt, cca 4 hodinové stretnutie v ambulancii alebo v pohodli domova) 

   Požičanie pomôcky     20 Eur

   Konzultácia 30min.     30 Eur

   Fyzioterapia v domácom prostredí     od 90 Eur

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). Pri nesplnení podmienok je sankcia v plnej výške 

   ceny naplánovanej terapie tak ako je stanovené v obchodných podmienkach s  poločnosti.

Všeobecná fyzioterapia (Michal Chlebiš)

  Vstupné vyšetrenie  50 minút 60 Eur   

  Fyzioterapia s Michalom Chlebišom   50 minút  50 Eur   

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). 

   PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

   Ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

Terapia tradičnou Čínskou medicínou – TČM (Katka Rendeková)

   TČM komplexná vstupná diagnostika 90-120min       90Eur

   (anamnéza, dotazník, jednostranná diagnostická akupresúra, lampa, silice, plán terapie, odporúčania)

   TČM diagnostika bez akupresúry do 90min     70Eur

   (anamnéza, dotazník, lampa, silice, plán terapie, odporúčania)  

   TČM Zostavenie dietetického plánu na základe absolvovanej diagnostiky     20Eur

   TČM akupresúra do 45min  35Eur

   TČM lampa (dodatok k terapii)   5Eur

   TČM Silice/Esencie (dodatok k terapii)  5Eur

   TČM laser (dodatok k terapii)   10Eur

   TČM Bachove kvapky   10Eur

   TČM Bankovanie(dodatok k terapii)    10Eur

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). Pri

   nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

Pohybová terapia Jógou (Evka Marillová)

   Pohybová terapia jógou 60min   50 Eur

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). 

   PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

   Ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti

Rebozo techniky (Hanka Rollová)

   Uvoľnenie tela za pomoci REBOZA 60min   50 Eur

   Úľavové polohy a zavinutie bruška v tehotenstve, inštruktáž 30min    30 Eur

   Uvoľnenie REBOZOM + zavinutie bruška + úľavové polohy 90 min   70 Eur

   Párová príprava – uvoľnenie a úľava na konci tehotenstva a pri pôrode, inštruktáž 90 min   80 Eur

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). 

   PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.

   Ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti.