Psychoterapia

 

Vaše vízie budú jasné len vtedy, keď sa pozriete do svojho vlastného srdca. Kto sa pozerá len smerom von, sníva; kto sa pozerá dovnútra, prebúdza sa.“

Carl Gustav Jung

 

Prečo psychoterapia?

Človek je bytosť komplexná a jednotlivé naše časti sú neoddeliteľne prepojené a navzájom sa ovplyvňujúce – naše telo s psychikou, mysľou, emóciami, vedomím. Mnohé ochorenia alebo bolesti, či nefunkčnosť majú svoje korene a príčiny v psychike (psychosomatika) – v prebratých, aktuálne už nefunkčných vzorcoch správania sa. 

Ďalším dôvodom môže byť prežitá trauma, ktorá sa manifestuje cez telesné symptómy. Preto pozretie sa na možné príčiny a korene fyzického a psychického utrpenia cez duševnú stránku človeka je počiatočným bodom, východiskom pre terapiu psychiky a človeka v jeho celistvosti.

Systemické rodinné konštelácie

 

Čo to je?

 

Individuálna aj skupinová metóda práce s podvedomím, nevedomím a systémami, ktorých sme súčasťou. Pomáha nahliadnuť pod povrch a uvidieť skrytú dynamiku situácií, vzorce, programy a presvedčenia, ktoré pôsobia v našom živote, len o nich často nevieme. Dáva priestor zvedomiť ich a zharmonizovať.

Pre koho je táto metóda určená?

Ak ste v náročnej životnej situácii, komplikovanom vzťahu, pociťujete bolesť či napätie vo fyzickom tele, či máte chronický zdravotný problém bez medicínsky jasnej príčiny. Ak cítite, že vaša sebaúcta a sebahodnota potrebuje pozdvihnúť. V tom prípade je čas pozrieť sa na nevedomé programy, vzorce a presvedčenia, ktoré sú súčasťou nášho vnútorného psychického nastavenia a ktorých aplikovaním si tvoríme vonkajšiu realitu života. Nahliadnutím, porozumením, prijatím a prepustením nefunkčných programov a presvedčení viete vytvoriť priestor na vloženie nových život podporujúcich presvedčení a vniesť tak viac harmónie, zdravia a radosti do svojho života. 

 

TIR – (Trauma incident reduction) metóda zníženia dopadu traumatickej udalosti a redukcie emočného náboja, odbloky

Čo to je?

Facilitačná metóda, ktorá pomáha uvoľniť emočne nabité situácie, opakujúce sa emócie ako napr. strachy, fóbie, pocity v tele, presvedčenia v podobe nevedomých mentálnych blokov, problémové témy; odbúrať posttraumatickú reakciu.

Využíva prirodzené liečivé schopnosti organizmu – na psychickej, duševnej i telesnej úrovni a zbavuje človeka záťaže, ktorú si nesie v podobe ustrnutia v minulosti a opakovaného prežívania emočného náboja.

Čo môžete očakávať:

 • Uvoľnenie psychickej nepohody a emočného napätia, pocitov viny, úzkosti a strachu z budúcnosti

 • Ukončenie a spracovanie udalosti alebo celého životného obdobia, ktorá vám spôsobilo traumu, ústup vtieravých myšlienok a obrazov z minulých situácií

 • Úľava od neustáleho sa vracania do minulosti a mentálneho prenasledovania myšlienkami
  “keby som spravil/a, povedal/a, vedel/a…nespravil/a, nepovedal /a….”, ktoré môžu pociťovať ľudia po prežití životnej krízy

 • Spracovanie straty či smrti blízkej osoby, uvoľnenie od bolesti a smútku zo straty milovanej osoby, opätovné spojenie sa s láskou, ktorú ste kedysi voči tejto osobe cítili

 • Rozuzlenie komplikovaného vzťahu

 • Uchopenie pocitu menejcennosti a jeho nahradenie vedomím seba

Metóda TIR pomáha uvoľniť moc minulosti nad súčasným prežívaním tak, že ponúka kompletné preskúmanie prežitej udalosti a s tým spojených potlačených emócií v bezpečnom prostredí, aby prežitá udalosť už viac nezraňovala. Spomienka na danú udalosť či obdobie sa integruje, bolestivý emočný náboj sa uvoľňuje a človek nachádza zmysel udalosti a vnútorný pokoj.

Pri akých ťažkostiach je užitočné hľadať aj psychické príčiny a využiť psychoterapeutický prístup ?

 • chronické bolesti pohybového aparátu (chrbát, kĺby, svaly, hlava)

 • gynekologické a urologické ťažkosti (zápaly, cysty, bolestivá menštruácia, PMS, napätie a bolesť pri milovaní, endometrióza, neschopnosť počať dieťa)

 • strach z materstva

 • tráviace ťažkosti, poruchy príjmu potravy, nadváha

 • dýchacie ťažkosti, astma, pretrvávajúci kašeľ, alergie

 • kožné problémy, ekzémy

 • psychické ťažkosti, problémy so sebareguláciou – nedostatočné zvládanie záťažových situácií, neadekvátne alebo silné reakcie na kritické situácie ( výbuchy hnevu, prehnaná úzkosť, obava, plačlivosť, negativizmus) emočné napätie a chronický stres, úzkosti, únava, nespavosť/budenie sa v noci

 • problémy s tlakom – vysoký krvný tlak

 • poruchy imunity, nedostatok energie

 Cenník  Psychoterapia  Mgr. Karolína Kurnická    


  Vstupný rozhovor  (anamnéza, plán a cieľ terapie)   60 – 90  minút  70 Eur   

  Psychoterapia   90 – 120  minút  100 Eur   

 

   STORNO PODMIENKY: Odhlásiť sa z termínu je možné najneskôr 24 hodín pred plánovanou

   terapiou (zaslaním správy na +421 904 155 507 alebo mailom na info@intimfyzio.sk). 

   PrI nesplnenie podmienok je sankcia v plnej výške ceny naplánovanej terapietak ako je stanovené v obchodných       

   podmienkach spoločnosti.

   Ako je stanovené v obchodných podmienkach spoločnosti

Spýtajte sa Vašu otázku