Mgr. Karolína Kurnická

 

Špecializácia

Psychologička

Skúsenosti

20 rokov odbornej praxe

O mne

Som psychologička, sprievodkyňa vnútorným svetom duše a psychiky človeka s vyše 20 ročnou praxou.

Vyštudovala som odbor psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Vďaka mojej láske k tancu a pohybu som paralelne s magisterským stupňom absolvovala aj ročné medziodborové štúdium tanca na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.

Po štúdiu psychológie a tanca viedla moja cesta „korporátnou krajinou“, kde som v službe ľudom pracovala na viacerých oddeleniach „ľudských zdrojov“. Pôsobila som v rozličných súkromných firmách i štátnej inštitúcii, v ktorých som sa zameriavala na vedenie ľudí a lektorovanie celej škály mäkkých zručností. Paralelne s tým som terapeuticky sprevádzala ľudí na ich ceste pomocou rodinných systemických konštelácii.

V súčasnosti sa venujem primárne terapiám a podpore ľudí pri riešení náročných situácií a tém v oblasti duševného aj fyzického zdravia.

Rešpekt, empatia, prijatie, trpezlivosť, bezpečný priestor na prejavenie sa, pravdivý pohľad do „svojho zrkadla“ a osvetlenie príčin ležiacich za súčasnými ťažkosťami či ne-duhmi prežívanými na psychickej (mentálnej, emočnej) a/alebo fyzickej úrovni sú to, čo zažijete na terapeutických stretnutiach so mnou.

Cítim zmysel a naplnenie v sprevádzaní a podpore druhých pri objavovaní seba, svojho potenciálu, svojich darov a odstraňovaní prekážok na ceste k plnému psychickému a tým i fyzickému zdraviu.

Vo svojom prístupe využívam holistický pohľad, poznatky zo psychológie, systemických konštelácií a dynamiky vzťahov, práce s telom, práce s traumou, celostnej farebnej terapie, múdrosti kola života, prirodzenosti prechodových životných období a svoje životné skúsenosti manželky a mamy 3 synov.

Vzdelanie a Kurzy

2020 – 2023 Etikoterapia (ViaTerra Incognita,Lektorka: Radoslava Horváthová)

2023 – TRE – Tension & trauma release exercise – metóda na uvoľňovanie psychického a fyzického napätia, modul 1. (OZ Landan, Lektorka: DevaLaya Guleng)

 

2020 – Trauma incident reduction (TIR) – faciltačná technika zameraná na redukciu dosahu traumatickej udalosti na človeka (Inštitút TIR, lektor: MUDr.Branislav Chrenka, MHA)

 

2019 Škola kňažiek Živeny – práca s múdrosťou kola roka, archetypmi a prechodovými rituálmi (Lektorky: Kristína Dubajová, Andrea Sobotová)

 

2012-2013 Tri úrovne Aurasomy – celostná farebná diagnostika a terapia (Lektorka: Marianne Mikkelsen)

 

2010 – 2011 Intenzívny terapeutický výcvik v pomoci rodinám systemickými metódami podľa Berta Hellingera (Lekorka: Zdeňka Tušková, Praha)

 

2002 – 2009 Komunikačné a prezentačné zručnosti, Tréning trénerov, Tréning assessorov pre výberové a hodnotiace centrá, Koučing a ďalšie potrebné pre výkon na vtedajších pracovných pozíciách, na ktorých som pôsobila

 

2005 Seminár o muzikoterapii „Píseň mé duše“ s Idou Kelarovou

 

2003 Tanečná terapia (Lektorka: Dr. Jaroslava Blížkovská)

 

2001 Pomsta, závisť, žiarlivosť – práca s obtiažnymi momentmi v psychoterapii i bežnom živote (Lektor: Ivan Verny, MD.)

 

1998/1999 Ročný kurz neverbálnych techník so zameraním sa na prácu s telom v psychoterapii (Lektorky: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Yvona Lucká)

 

1999 Chaos a poriadok vo vzťahoch – stavanie rodinných systémov (Lektor: Ivan Verny, MD)

 

1997 Kresba ľudskej postavy ako psychodiagnostický nástroj (Lektorka: PhDr. Jaromíra Janošková)

 

1996 Kurz pre konzultantov Linky detskej istoty Unicef

 

1995 Vnútorný kruh – úvod do Procesorientovanej psychológie

1994 Silvova metóda