„Strašiak“ menom diastáza

Diastáza brušných svalov je stav, kedy došlo k rozostupu pravej a ľavej časti priameho brušného svalu. M. rectus abdominis je priamy brušný sval, ktorý odstupuje od mečovitého výbežku pod hrudnou kosťou a ústi až do oblasti lonovej kosti. Ľavá a pravá časť svalu idú popri sebe, pekne paralelne a medzi sebou sú spevnené a prepojené cez linea alba. Táto pomyselná čiara ide priamo od mečovitého výbežku a končí na synfýze – spojnici lonových kostí. Túto špeciálnu čiaru pozná každá žena, ktorá bola tehotná. Je to presne tá čiara, ktorá s rastúcim bruškom tmavne. V tehotenstve sa nazýva linea negra. Jej pigmentácia sa upraví do pôvodného stavu približne 6 mesiacov po pôrode.

Práve tehotenstvo je obdobie, kedy prirodzene dochádza k rozostupu priameho brušného svalu. Po 20tom týždni tehotenstva sa diastáza objavuje skoro u každej tehotnej ženy. Je to síce fyziologické, ale pri správnom zachádzaní so svojím telom a pri správnych pohybových stereotypoch vie žena udržať diastázu v medziach normy.

Tehotenské bruško rastie, rozpína sa koža, podkožie, fascie a taktiež svaly. O raste maternice s bábätkom asi ani netreba hovoriť. Na samotnú diastázu má veľký vplyv aj tvar samotného bruška, celkové držanie tela matky, prirodzené svalové napätie a kvalita tkanív. Pokiaľ žena v tomto období zmysluplne a pravidelne cvičí, tak je jej brušná stena primerane aktívna, pružná, a najmä pripravená na samotný pôrod a vytlačenie plodu.

Po pôrode nastávajú v tele urputné zmeny, ktoré postupne vedú telo matky do pôvodného stavu. Pokiaľ bola žena pred pôrodom zdravá, vitálna so správnymi pohybovými vzorcami, tak približne do 3 mesiacov od pôrodu je znova fit a brušná stena je zatiahnutá.

Občas je nutné zatiahnutiu brucha trochu pomôcť. V tomto prípade je nesmierne dôležité vedieť ako. Určite si bruško nezmenšíte a nezatiahnete sed – ľahmi a sklapačkami!!! Tieto cvičenia, práve naopak, stav ešte zhoršia!!! Najlepšou a najbezpečnejšou alternatívou je vyhľadať fyzioterapeuta, ktorý sa na danú problematiku špecializuje.

Diastáza sa však netýka len tehotných žien. Fyziologickú diastázu môžeme pozorovať aj u novorodencov. Správnou aktivitou a postupným budovaním si opornej bázy sa brušná stena prirodzene globálne spevní a rozostup sa zatiahne.

Diastáza neobchádza ani mužskú časť populácie. Rozostup môžeme vidieť hlavne u „pupkatých“, ktorí majú veľa vnútrobrušného tuku. Z mojej skúsenosti viem, že s „pivnými bruchami“ sa pracuje najťažšie.

Ak chceme dostať diastázu pod kontrolu, musíme vedieť aký typ diastázy máme a pri akých aktivitách, polohách a cvičeniach sa nám zväčšuje – teda zhoršuje. Brucho, kde je diastáza, je pre fyzioterapeuta okamžitým znakom toho, že hlboký stabilizačný systém nefunguje správne. Brušná stena je totiž súčasťou „core“ systému. Preto, ak pracujeme s diastázou, necvičíme len samotné brucho a rectus abdominis. Cvičíme bráničné dýchanie, vnútrobrušný tlak, hlboký priečny brušný sval, šikmé brušné svaly a svaly panvového dna. Okrem toho je nesmierne dôležité nadstaviť panvu a hrudník do správneho fyziologického postavenia.

Pri terapii diastázy je veľmi dôležité upraviť celkové držanie tela a samotné pohybové vzorce, ktoré žena používa počas dňa. To znamená, že musí vedieť správne vstávať zo stoličky, z ľahu do sedu, dojčiť v správnej polohe a vhodne nosiť a zdvíhať dieťatko.

Diastáza, ak už vznikla, tak si vyžaduje diagnostiku fyzioterapeutom a správne, dlhodobé, uvedomelé cvičenie a používanie brušnej steny pri aktivitách bežného života.

Bez komplexného prístupu diastázu neporazíte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *